Entusiastfordon och bilbesiktning – vad gäller?

Det som brukar benämnas entusiastfordon är veteranfordon samt hobbyfordon. Veteranfordon utgörs av samtliga fordonstyper som har årsmodell 1950 och äldre. Dock klassas ej bussregistrerade fordon eller fordon för yrkesmässig trafik som veteranfordon. Är din bil ett veteranfordon så är den befriad från besiktningsplikt. Bilen är även skattebefriad men det krävs att bilen har en godkänd kontrollbesiktning som är gjord efter 1/1 – 91.

Hobbyfordon, vilket innebär personbilar, motorcykel eller lätt lastbil som är minst 30 år och med som äldst årsmodell 1951, skall besiktas vartannat år – senast två år från den senaste besiktningen. Fordon för yrkesmässig trafik räknas ej som hobbyfordon. Hobbyfordon är befriade från skatt men man måste dock betala en renhållningsavgift.