När skall man besikta lätta släp, MC och husvagn?

Den första besiktning som sker avseende lätt släp, MC och husvagn är senast 4 år efter den månaden som fordonet sattes i bruk. Det datum då fordonet sattes i bruk återfinns på registreringsbeviset.

Därefter skall besiktning ske vartannat år för dessa fordon.