Om bilen underkänts – vad innebär detta?

Om bilen inte går igenom besiktningen med godkänt resultat så innebär det att bilen måste åtgärdas och en ny besiktning måste göras senast på det datum som framgår av besiktningsprotokollet. Om bilen fått underkänt så får det inte användas mer än nödvändigt tills dess godkänt resultat i vid besiktning.