När skall man besikta tungt fordon?

Tung fordon, när skall detta besiktas? För tunga fordon gäller att de skall besiktas senast ett år från att det sattes i bruk. Datum för detta finns på registreringsbeviset. Detta gäller exempelvis bussar, tunga släp och tunga lastbilar.

Därefter skall besiktning ske varje år.