Vad gäller avseende dragkrok vid besiktning?

Om man har monterat alternativt tagit bort dragkrok på bilen så måste den genomgå en begränsad registreringsbesiktning inom en månad. Dragkrokens monteringsanvisning skall tas med till besiktningen.

I samband med dragkroksmontering, dubbelkolla att identifieringsskylt sitter på draganordningen och att den överensstämmer med monteringsanvisningarna. 

Detta gäller dock ej vid nedan

• Kopplingsanordningen (dragkula) är EU-typgodkänd samt monterad på en EU-typgodkänd personbil klass I eller EU-typgodkänd lastbil (maxvikt 3 500 kg), avsedd för montering på fordonet samt att uppgifterna gällande fordonets maximala släpvagnsvikt eller släpkärravikt återfinns i vägtrafikregistret.

• Demontering av kopplingsanordning på EU-typgodkänd personbil klass I eller EU-typgodkänd lätt lastbil med högsta maximala totalvikt av 3 500 kg under förutsättningen att uppgift om kopplingsanordning ej finns i vägtrafikregistret.

Om man har löstagbar dragkrok så tas denna med vid besiktningstillfället för kontroll.