Vad är registreringsbesiktning?

Vid import av en bil från annat land eller vid ombyggnad/ändring av bil så måste bilen genomgå registreringsbesiktning för att säkerställa att den uppfyller kraven i Sverige.