Vad gäller avseende hastighetsmätare vid besiktning?

Hastighetsmätaren kontrolleras och måste fungera korrekt för att bli godkänd i besiktning. Den får ej heller enbart visa miles per hour.