Vad gäller avseende importerad bil vid besiktning?

Utifall den importerade bilen har giltig utländsk registrering samt gällande utländsk trafikförsäkring så får man köra den i högst en vecka från det att den fördes in i Sverige. För att få köra bilen efter denna första vecka passerat så krävs en tillfällig registrering.

Det finns dock ett undantag som innebär dagen då man ska genomföra registreringsbesiktningen. Då får man enbart köra kortast lämpliga vägen till respektive från besiktningsstationen. Detta under förutsättning att man har ett ”Bevis om avtalad tid” samt en giltig trafikförsäkring. Beviset om avtalad tid kan begäras i samband med att man bokar tid för registreringsbesiktning.