Vad gäller avseende varningstriangel vid besiktning?

Varningstriangel skall finnas i bilen. Saknas den så får man anmärkning i besiktningsprotokollet och felet måste omedelbart åtgärdas. Saknas varningstriangel även vid nästa besiktning så får man underkänt samt krav på efterkontroll.