Vad är föreläggande om registreringsbesiktning?

Utifall bilen är ändrad i jämförelse med tidigare godkänt utförande alternativt inte kunnat identifieras så föreläggs fordonet om s.k registreringsbesiktning. Denna måste ske inom en månad, om inte detta görs så infaller körförbud på bilen.